Home

Elke organisatie vormt een werkgemeenschap van mensen, die met hun talenten samen van betekenis willen zijn voor hun omgeving. Nieuwe tijden noodzaken om dit anders te organiseren en te informatiseren. De omgeving wordt al maar complexer en daarmee minder voorspelbaar en beheersbaar. De business-graphics-1428636-slange termijn wordt steeds korter.

Sinds de oprichting in 1999 begeleidt Ir. C.H. Daams Advies directies en management bij het (weer) lenig en wendbaar maken (mobiliseren) van hun interne en  externe informatie- en serviceprocessen met bijbehorende ICT.

Klein kan het nieuwe Groot worden dankzij de opkomende digitale transformatie. Samenwerken, afstemmen en zelf organiseren verlopen steeds soepeler en sneller, zelfs exponentieel  dankzij geavanceerde goed beschikbare digitale hulpmiddelen. Buiten is binnen en binnen is buiten in de nieuwe organisatie.

Nu is een tijd van dynamisch evenwicht. Relatief kleine veranderingen hebben vaak grote onvoorziene effecten.  Ze vormen zowel kansen als ook bedreigingen. Snel blijven aanpassen aan de steeds veranderende omgeving is cruciaal om kunnen te blijven voortbestaan. Dit vergt een lenige en wendbare (her-)inrichting van processen en ICT. Plus een basishouding van continu en duurzaam verbeteren of transformeren met de wijsheid van de professionals op de werkvloer.

business-graphics-1428653-mIr. C.H. Daams Advies ontwikkelt en realiseert graag vraag-gestuurd het aanwezige verbeterpotentieel vanuit de eigenlijke bedoelingen. Vaak in de vorm van agile renoveren & implementeren. Hierbij kan hij verschillende rollen vervullen al naar gelang: (business-)projectmanager, architect, informatiemanager, lijnmanager, management consultant, …